Een spiegel in een notenhouten lijst, bekroond met ajour snijwerk

Nederland, begin 18de eeuw

Hoogte 123 cm, breedte 82 cm