Een vuurvergulde pendule

Parijs, ca. 1810
Voorstelling betrekking hebbende op de tabakshandel

Hoogte 38 cm