Een paar vuurvergulde kandelabres, elk met vier kaarsenhouders, gedragen door gevleugelde putti

Frankrijk, Empire, ca. 1810

Hoogte 53 cm

Literatuur/CF:
H. Ottomeyer en P. Pröschel, Vol. I, München 1986
zie pag. 390, afb. 5.17.2 voor een vergelijkbaar paar