Een paar bronzen sculpturen

Italië of Frankrijk, 18de eeuw
Voorstellende een paar dartelende paarden, op houten sokkels

Hoogte 22 cm

Herkomst: adellijk privébezit, Frankrijk