Een bronzen vijzel

Uiterst zeldzame vijzel, toegeschreven aan Tilman van Straelen
Vierde kwart 16de eeuw

Hoogte 14 cm

Herkomst: particuliere collectie, Denemarken