De steniging van Christus

Meister von Rabenden, toegeschreven aan
Zuid-Duitsland, eerste kwart 16de eeuw
Lindenhouten sculptuur, voorstellende de knielende Christus, gestenigd door een achter hem staande man

Hoogte 37 cm

Herkomst: particuliere collectie, Nederland